Adem GÜVEZ
Hukuk Müşaviri V.
aguvez@bartin.edu.tr
Tel: (0378) 223 52 48 
Fax: (0378) 223 50 34
Leyla AYDIN
Şef
leylaaydin@bartin.edu.tr
Tel: (0378) 223 50 34
Kübra Nur HARMANKAYA
Bilgisayar İşletmeni
kubraata@bartin.edu.tr
Tel: (0378) 223 50 37