YÖNETMELİKLER

Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği