image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin her türlü faaliyetinde hukukun uygulanırlığının egemen kılınması, varsa hukuka aykırı uygulamaların hukuk çerçevesinde giderilmesinin sağlanması ve Üniversitemiz menfaatlerinin korunması doğrultusunda maksimum gayreti göstermektir.

Vizyon

İşbirliğine dayalı, sorumluluk bilinci, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerini ön planda tutan, yeniliğe açık, şeffaf, katılımcı, paylaşımcı ve sorgulayıcı bir yönetim anlayışı ile mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmektir.