image/svg+xml
image/svg+xml

Hizmet Standartları

BARTIN ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI
 
 

 
 
SIRA NO
   
 
HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
1
 
Hukuki Görüş Talebi
 
Hukuki ihtilaf ortaya koyan ve başka türlü edinilmesi mümkün bulunmayan her türlü belge.
 
 
 
15 gün
 
 
2
 
Dava
Açılması
 
Dava açılmasını gerektiren işlemi veya eylemi ortaya koyan her türlü belge. (sözleşme, karar, rapor vs.)
 
 
15 gün
 
 
3
 
İcra Takibi Yapılması
 
İcra takibi yapılmasının dayanağını oluşturan tüm belgeler, (kambiyo senedi, sözleşme, fatura vs.)
 
15 gün
 
 
4
 
Yazışmalara Cevap Verilmesi
 
 
Belge talep edilmemektedir.
 
 
15 gün
 
 
5
 
Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri
 
Mal veya hizmetin alındığını kanıtlayan belgeler ile ödemenin veya kesintinin yapılmasını kanıtlayan belgeler.
 
 
8 gün
 
 
 
6
 
 
 
Bilgi Edinme Başvurusu
 
1-Başvuruyu yapanın (yetkili temsilcisinin) adı, soyadı(ünvanı) ve adresi ile imzasını taşıyan dilekçe,
2- Bilgi Edinme Kanununun 22 inci maddesindeki şartların varlığı halinde erişim maliyetinin ödendiğini gösterir dekont.
 
 
 
 
 
15 gün